Privacy Beleid

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de gebruikers van onze Webwinkel.

Daskas bewaart alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de internetdienstverlening van daskas.nl aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

De persoonsgegevens van de daskas.nl gebruikers worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
Anders dan op grond van eventuele wettelijke verplichtingen of tenzij door de gebruiker zelf uitdrukkelijk aangegeven, zal Daskas nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken.